Lao PDR

Lao PDR

ສູນ​ອົບ​ຮົມ​ປ່າ​ໄມ້​ຊຸມ​ຊົມ/ປ່າ​ໄມ້​ບ້ານ (ລີ​ຄອບ) (RECOFTC) – ສູນ ສຳ​ລັບ​ຄົນ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ເປັນ​ສ່ວນ​ໜື່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ ພິ​ເສດ ສຳ​ລັບ ໂລກ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້. ລີ​ຄອບ ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ດຽວ ທີ່​ເປັນ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາ​ກົນ ທີ່ບໍ່​ຫັວງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ທີ່​ມີຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສະ​ເພາະ ໃນ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມຮູ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດ ສຳ​ລັບ​ຊຸມ​ຊົມ/ຊາວ​ບ້ານ  ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້. ລີ​ຄອບ ມີ​ວິ​ໃສ​ທັດ ທີ່​ຈະ ສົງ​ເສີມ ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ໃຫ້​ແກ່ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ສິດ​ທິ ທີ່​ໜັ້ນ​ຄົງ​ກ່​ວາ​ເກົ່າ, ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ຂອງ ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້ ແບບ​ພຸມ​ມີ​ທັດ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ອາ​ຊີ ແລະ ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ຢູ່​​ໃນ​ລາວ ລີ​ຄອບ ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1989 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລະ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼາຍໆ ໂຄງ​ການ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ໂຄງ​ການ ເອຊຽນ ສະ​ວິ​ສ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ໂຄງ​ການ ຟໍ​ອິນ​ໂຟ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ, ໂຄງ​ການ​ກ​ຣາດສ​ຣູດ ແລະ ໂຄງ​ການ ກິ​ຣນ​ແມ່​ຂອງ ກ່ຽວ​ກັບການ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ ​ເພື່ອ​ຊຸ​ຍູ້​ວຽກ​ງານການ​ລຸດ​ຜົ່ນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ເຮື​ອນ​ແກ້ວ ຈາກ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ຂອງປ່າ​ໄມ້  ແລະ ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງ ການ​ຂື້ນ​ຖະ​ບຽນ ແລະ ອອກ​ໃບ​ຕາ​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້​ຊົມ​ໃຊ້​ບ້ານ ລວມ​ໝູ່

ຂ່າວ

RECOFTC ຊ່ວຍ ການຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້, ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນ ຂອງ ບໍລິສັດ ປູກໄມ້ວີກ ສະໂຕລາເອັນໂຊ, ເຊໂປນ, ສະຫວັນນະເຂາດ

ການ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ​ແມ່ນ​ເນັ້ນໃສ່ ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ມີ​ປັນ​ຫາ ແລະ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຊຸມ​ຊົນ ຍີນຍອມ ແລະ​ ຕົກ​ລົງ...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປ່າໄມ້, ເຣດບວກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການໃຈກາ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການ​ປະ​ເມີນ​ ແລະ ການ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ຄວາ​ມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ພ​ະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ແຂວງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ພະ​ແນກ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ ແລະ ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຂວງ ແລະ...

ກອງປະຊຸມພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມທ່ຽງທຳ, ໃນວັນທີ 10-12 ເດືອນພະຈິກ 2015 ທີ່ບັງກອກ ປະເທດໄທ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ຈາກ​ຫຼາຍ​ອົງ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຊັ່ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ອົງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​...

ການຝຶກອົບຮົມ ການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຊຸມຊົນໂດຍການຮວມມືກັບອົງການ WWF 21-26/09/2015 ທີ່ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ລີ​ຄອບ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ອົງ​ການ WWF ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ພາກ​ລັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ຂື້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕະ​ຫຼາດ ແລະ...

ກອງປະຊຸມກະກຽມ ກອງປຸມໃຫ່ຍ ພາຄີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ ເຣດ​ບວກ (ການ​ລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ການ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການເຮັດ​ໃຫ້​ປ່າ​ໄມ້​ເຊື່ອມ​...

ສິ່ງພີມ