ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC - Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

สื่อสิ่งพิมพ์

วีดีโอ

  • แหล่งอาหาร มาจากไหน?

    เคยคิดหรือไม่ ว่าอาหารที่เรารับประทาน จริงๆ แล้ว มีแหล่งที่มาอย่างไร วีดีโอนี้ จะให้คุณได้หันมามองและย้อนรอยการเดินทางของอาหาร ตลอดจนการที่ป่า...
  • ป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในหลายๆ ด้าน มาร่วมรับชมพร้อมกับช่วยสะท้อนความเห็นว่า...

ผู้สนับสนุนหลัก