แหล่งอาหาร มาจากไหน?

เคยคิดหรือไม่ ว่าอาหารที่เรารับประทาน จริงๆ แล้ว มีแหล่งที่มาอย่างไร วีดีโอนี้ จะให้คุณได้หันมามองและย้อนรอยการเดินทางของอาหาร
ตลอดจนการที่ป่า สามารถให้แหล่งปัจจัย 4 ที่สำคัญคืออาหาร สร้างรายได้ ได้อย่างไร