Khóa đào tạo Tập huấn viên nguồn (TOT) về Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh, giai đoạn 3 và 4

Trong năm ngày từ 20/2 đến 24/2/2017, Trung tâm vì Con người và Rừng phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp tiếp tục tổ chức khóa tập huấn ​Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh (MA&D) lần 2, tập trung vào các bước của giai đoạn 3 và 4 của quá trình phân tích thị trường và phát triển kinh doanh (MA&D). Trong chuỗi 04 khóa tập huấn cho ​Tập huấn viên (ToT) của dự án “Thúc đẩy thành lập và nâng cao năng lực cho Hội Chủ rừng Việt Nam”(dự án MRLG VIFORA), gói kiến thức về MA&D là một trong những nội dung trọng tâm và phản ánh nhu cầu thực tế của các chủ rừng ở cơ sở thông qua việc đánh giá nhu cầu đào tạo.

Trong khóa tập huấn Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh lần 2 cho giai đoạn 3 và 4, các học viên tham gia khóa học được tìm hiểu và thực hành các kiến thức, kỹ năng và công cụ để phân tích dữ liệu được thu thập ở giai đoạn 2 nhằm xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kể cả kế hoạch kinh doanh thí điểm ở giai đoạn khởi sự kinh doanh. 

                           

Bên cạnh việc xác định được nhu cầu đào tạo và trợ giúp, khóa học cũng cung cấp cho học viên các cách thức có thể huy động các hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn khởi sự kinh doanh để từ đó triển khai các hoạt động kinh doanh của mình và đặc biệt là biết sử dụng các công cụ giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả kinh doanh.

Ngoài các kiến thức đã được trang bị, các học viên còn có 1 ngày đi tham quan thực tế tại 2 cơ sở sản xuất kinh doanh tại thị trấn Mộc Châu và xã Đông Sang. Các học viên đã được các cơ sở sản xuất kinh doanh này chia sẻ kinh nghiệm về quá trình hình thành và phát triển của cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các học viên cũng sẽ tìm hiểu các thông tin về các kế hoạch (i) marketing, (ii) vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, (iii) quản lý tổ chức, (iv) quản lý nguyên liệu đầu vào, (v) phát triển xã hội, (vi) quản lý rủi ro và (vii) các vấn đề về tính toán lợi nhuận và quản lý tài chính. Dựa trên các thông tin được chia sẻ, các học viên áp dụng các kiến thức đã học để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các cơ sở kinh doanh này nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.

                           

Sau khóa học, các học viên được yêu cầu triển khai tập huấn lại cho các chủ rừng ở cơ sở cho những người đã tham gia trong khóa tập huấn MA&D ở cơ sở lần 1. Mục tiêu của việc tập huấn là nhằm giúp các chủ rừng ở cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh và triển khai các hoạt động kinh doanh thí điểm tại từng địa phương.