Khóa đào tạo Tập huấn viên nguồn (ToT) về Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh lần 1

Từ 30/11 đến 04/12/2016, Trung tâm vì Con người và Rừng phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp tổ chức khóa tập huấn về Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh lần 1 cho đội ngũ tập huấn viên ToT của Hội chủ rừng Việt Nam tại Việt Trì, Phú Thọ. Đây là khóa tập huấn thứ 2 trong chuỗi 04 khóa tập huấn cho Tập huấn viên (ToT) của dự án “Thúc đẩy thành lập và nâng cao năng lực cho Hội Chủ rừng Việt Nam (dự án MRLG VIFORA).

Sau khóa tập huấn ToT đầu tiên về các kỹ năng cơ bản cho người thúc đẩy, khóa tập huấn Phân tích thị trường và Phát triển kinh doanh lần 1 này nhằm trang bị cho các học viên các kiến thức, kỹ năng và công cụ trong việc phân tích thị trường và phát triển kinh doanh, tập trung vào các bước của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cả quá trình. Trong 5 ngày học, các học viên đã được tìm hiểu và thực hành các kiến thức, kỹ năng và công cụ để xác định sự khác nhau của chiến lược phát triển sinh kế và phát triển kinh doanh, xác định nhóm những người kinh doanh tiềm năng trong cộng đồng, cách nhìn nhận các thách thức, cơ hội trong kinh doanh và xác định danh sách ngắn ban đầu về các sản phẩm tiềm năng dựa vào các tiêu chí sàng lọc…  Học viên cũng được hướng dẫn việc thu thập và xử lý thông tin để phân tích tính khả thi của các sản phẩm đã được lựa chọn theo năm lĩnh vực phát triển kinh doanh, cách thức xem xét các loại hình doanh nghiệp thích hợp.

Học viên chia sẻ về hình thức và sản phẩm kinh doanh cá nhân đang thực  hiệnHọc viên trình bày các sản phẩm kinh doanh tiềm năng của địa phương

Xuyên suốt khóa tập huấn, phương pháp có sự tham gia, khuyến khích các học viên chia sẻ kinh nghiệm và bối cảnh địa phương tại ba tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La được thúc đẩy thông qua các bài tập, thảo luận nhóm và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp nhỏ. 

         
Các học viên tham gia thảo luận nhóm

Trong phần thực hành tại hiện trường,  học viên được hướng dẫn và giao nhiệm vụ khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến chuỗi giá trị tại hai cơ sở sản xuất kinh doanh về điêu khắc mỹ nghệ và ủ ấm trà xanh tại xã Cao Xá và Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Học viên được chia thành 2 nhóm, thực hành thu thập thông tin chi tiết để hoàn thành bài tập nhóm được giao gồm: (i)     Vẽ sơ đồ chuỗi thị trường của sản phẩm; (ii) Thông tin thị trường của từng mắt xích trong chuỗi (cung cấp đầu vào, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm…); (iii) quy mô của thị trường; (iv) lịch sản xuất và bán sản phẩm; (v) mô tả vắn tắt quy trình sản xuất.

                  
Thu thập thông tin về chuỗi điêu khắc gỗKhảo sát quy trình sản xuất và đường đi của sản phẩm ủ ấm trà xanh

Sau khóa tập huấn, các học viên tại ba tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La được giao nhiệm vụ áp dụng những kiến thức, kỹ năng và công cụ được học để áp dụng trong thực tế tại 6 cộng đồng vùng dự án nhằm giúp các cộng đồng này xác định các sản phẩm và loại hình kinh doanh tiềm năng, đồng thời thu thập các thông tin cần thiết để làm đầu vào cho khóa tập huấn phân tích thị trường và phát triển kinh doanh lần 2. Dự kiến khóa tập huấn lần 2, tập trung vào các bước của giai đoạn 3 và 4 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 02/2017.