Khởi động dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm”

Ngày 06/01/2017, dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” do Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) và Mạng lưới giám sát buôn bán các loài hoang dã (TRAFFIC) đồng thực hiện đã chính thức được khởi động. Thời gian thực hiện dự án từ 2016 đến hết 2018.

Mục tiêu của dự án là đến năm 2020, việc thực hiện thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm gia tăng và hoạt động quản lý rừng trồng bền vững trở thành hoạt động thường xuyên ở Việt Nam. Dự án có 2 hợp phần gồm (i) Thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và (ii) Tăng cường thực hiện thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm. Có 4 kết quả chính dự kiến sẽ đạt được là: (i) Năng lực quản lý của các công ty trồng rừng, quản lý ít nhất 3,000 ha, được nâng cao nhằm đáp ứng với các yêu cầu về gỗ hợp pháp và quản lý rừng bền vững; (ii) Ít nhất một chính sách quan trọng về thúc đẩy quản lý rừng bền vững được rà soát, sửa đổi hoặc xây dựng; (iii) Thương mại gỗ hợp pháp và minh bạch được thúc đẩy thông qua 7 khóa tập huấn về thương mại gỗ hợp pháp cho các doanh nghiệp, hiệp hội gỗ, các cơ quan hải quan và kiểm lâm, biên soạn cẩm nang hướng dẫn nhận dạng gỗ thuộc danh mục cấm, hạn chế buôn bán; (iv) Bước đầu tạo thị trường nội địa đối với mặt hàng lâm sản có trách nhiệm với ít nhất 3 doanh nghiệp chế biến lâm sản sản xuất các sản phẩm có trách nhiệm cho thị trường Việt Nam và ít nhất 3 cửa hàng bán lẻ cam kết bán các sản phẩm này tại Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Bình Dương, Nam Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau.

                                                                           

                            Đại biểu từ phía địa phương, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tham gia thảo luận trao đổi về các hoạt động triển khai của dự án.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhận định các hoạt động trong dự án này nếu được thực hiện sẽ mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho người dân sống gần rừng và các công nhân lâm nghiệp, cũng như giảm khai thác rừng tự nhiên bất hợp pháp và mang lại giá trị bảo tồn cao về mặt lâu dài.

Trong hai phợp phần chính của dự án là: Thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường thực hiện thương mại gỗ hợp pháp và có trách nhiệm, với kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, phân tích và tổng hợp chính sách về lâm nghiệp, RECOFTC sẽ hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp và các đối tác có liên quan trong việc rà soát các quy định và chính sách hiện hành về thúc đẩy quản lý rừng bền vững nhằm phát hiện các khoảng trống pháp luật, đề ra các giải pháp để khắc phục thông qua đối thoại với nhiều bên liên quan. Dựa vào các kết quả đó, RECOFTC sẽ đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi ít nhất một chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững.